Friday, February 22, 2019

patents-banner

Mục đích và phạm vi thẩm định hình thức đơn sáng chế

đăng ký sáng chế với chi phí ưu đãi

Mục đích và phạm vi thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chế  một trong những bước quan trọng nhất của Quy trình đăng ký sáng chế.

Mục đích của thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chế

Như quy định thẩm định hình thức đơn là kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.

Nhiệm vụ của thẩm định hình thức

Nhiệm vụ chủ yếu của thẩm định hình thức bao gồm các công việc sau:

a) Kiểm tra xem các tài liệu có trong đơn có thỏa mãn các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật hay không.

b) Kiểm tra xem các tài liệu có trong đơn có được nộp trong thời hạn quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật hay không.

c) Kiểm tra xem liệu người nộp đơn có nộp các loại phí và lệ phí, và số tiền phí và lệ phí có phù hợp với quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật hay không.

Phạm vi thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chế

Phạm vi thẩm định hình thức bao gồm các công việc sau:

* Kiểm tra hình thức các tài liệu có trong đơn;

* Kiểm tra sơ bộ nội dung các tài liệu có trong đơn.

* Đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn; trong trường hợp đơn hợp lệ thì xác định ngày nộp đơn hợp lệ, ngày ưu tiên (nếu có).

Công việc thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chế được tiến hành và ghi nhận trong hệ thống IPAS.

Để đươc tư vấn về sở hữu trí tuệ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TƯ VẤN A&S

Địa Chỉ: Phòng 1704, tầng 17, toàn nhà Đa năng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Email: baohologo@gmail.com

Fax: (84) 4 35551315

Hotline: 0914195266

 

 

logo AS

Brown Blue Orange