Thursday, January 24, 2019

copyright-banner-2

Đăng ký bản quyền game

bản quyền gameĐăng ký bản quyền game, đăng ký bản quyền phần mềm hay đăng ký bản quyền chương trình máy tính...đều tuân thủ theo luật "chứng nhận đăng ký". Theo đó, việc đăng ký bản quyền game là không bắt buộc để chủ sở hữu có được các quyền tác giả của mình.

Đăng ký bản quyền game, bản quyền chương trình máy tính, phần mềm hay bài hát, bài thơ...để làm gì? Đăng ký có tác dụng gì và không đăng ký bảo hộ thì sao?

Việc độc quyền tác phẩm không phụ thuộc vào việc có đăng ký bản quyền tác giả hay không. Hay hói cách khác việc đăng ký bản quyền là không bắt buộc, việc đăng ký bản quyền tác giả có tác dụng giúp cho chủ sở hữu không phải chứng minh quyền tác giả khi xảy ra tranh chấp.

Đăng ký bản quyền tác giả cho game cần những tài liệu gì

- Thông tin người nộp đơn (Chủ sở hữu)

- Thông tin của Tác giả

- Bản mô tả game

- 02 đĩa chương trình game

- Bản sao chứng minh thư nhân dân của tác giả

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu

Đăng ký bản quyền tác giả game trong bao lâu?

Việc đăng ký bản quyền tác giả cho game được tiến hành trong thời hạn 10-15 ngày. Theo đó, kết thúc thời gian trên nếu không có ý kiến phản đối nào cũng như hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật thì Cục Bản Quyền Tác Giả sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả cho người nộp đơn.

Để đươc tư vấn về sở hữu trí tuệ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TƯ VẤN A&S

Địa Chỉ: Phòng 1704, tầng 17, toàn nhà Đa năng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Email: baohologo@gmail.com

Fax: (84) 4 35551315

Hotline: 0914195266

 

 

logo AS

Brown Blue Orange